Wie zijn we?

Home Wie zijn we?

Ons verhaal

Ontstaan

De Vrouwenopvang Kop van Noord-Holland is in 1980 gestart als Stichting Blijf van m’n Lijf met de opzet van een geheime anonieme locatie voor de opvang van vrouwen en kinderen in de regio. Deze komt voort uit de vrouwenbeweging en de aandacht voor emancipatie van vrouwen. In 1981 passeren statuten bij notaris Mr. A.M. Schenk en werd een pand gevonden. De opening van de Vrouwenopvang vond plaats in 1982 en in 1983 volgde subsidie van de overheid die ook nu nog wordt ontvangen. In 2006, met de start van het Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland, werd ambulant werk toegevoegd. Wij verzorgen vanaf die tijd het opstarten van de hulpverlening en de zorgcoördinatie bij alle ‘meldingen’ van huiselijk geweld en later ook huisverboden. In 2015 zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in een nieuwe organisatie Veilig Thuis. Bij Stichting Blijf van m’n Lijf werd het Ambulant Team (A-team) opgezet.

Vrouwenopvang

De Vrouwenopvang is altijd een anonieme opvang voor alleen vrouwen en kinderen (jongens tot 16 jaar) gebleven. In het opvanghuis wordt gewerkt met partiële begeleiding. Buiten de aanwezigheid overdag of ‘s avonds is er altijd een bereikbaarheidsdienst. De vrouwen en hun kinderen verblijven er gemiddeld een half jaar. Lees meer

Ambulant Team

Bij het Ambulant Team (A-team) kan iedereen, mannen en vrouwen, uit de Kop van Noord-Holland ouder dan 18 jaar die te maken heeft met huiselijk geweld zelf direct voor hulp terecht. Aan betrokken kinderen en jongeren wordt uiteraard waar nodig ook hulp geboden. Mensen uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel kunnen terecht bij het A-team. Lees meer

Delen: