Steun ons

Home Steun ons

Steun ons

Ben je geïnteresseerd in ons werk, en wil je ons steunen? We hebben al veel zaken kunnen realiseren voor vrouwen en kinderen op weg naar een nieuwe toekomst! Stort je gift op NL76ABNA0841520461, t.n.v. Stichting Blijf van m’n Lijf. Dank je wel voor je steun!

ANBI
Stichting Blijf van m’n Lijf Den Helder is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit heeft voor donateurs het voordeel dat giften aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels en dat je gift volledig ten goede komt aan Blijf.

Missie
De Vrouwenopvang van Stichting Blijf van m’n Lijf Den Helder biedt hulpverlening, begeleiding en opvang aan slachtoffers, plegers en hun kinderen bij het realiseren van een toekomst zonder huiselijk geweld. De stichting streeft daarbij naar het duurzaam herstellen van relaties en het stoppen van intergenerationele geweldspatronen. Hierin werkt de stichting samen met de keten en het sociale netwerk, dat betrokken is bij het systeem.

Visie
De stichting bestrijdt huiselijk geweld en treedt naar buiten om de problematiek zichtbaar te maken. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de hulpverlening. Gewerkt wordt met methodieken gericht op huiselijk geweld, o.a. Krachtwerk voor volwassenen vanaf 18 jaar en Veerkracht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hierbij staan krachten en het herstellend vermogen van individuen centraal.
De belangen van de mishandelde en/of met mishandeling bedreigde personen met hun kinderen staan voorop.
Veilige opvang en ambulante begeleiding staan ten dienste van elkaar en streven ernaar elkaar goed aan te vullen. De organisatie, met daaronder de residentiële opvang en een Ambulant Team, heeft als expert een stevige positie binnen de ketenzorg en werkt integraal.
De stichting wil (blijven) voldoen aan de ISO-certificering en het normenkader “veiligheid in de vrouwenopvang”.

Kerntaken
De missie wordt verwezenlijkt door uitvoering van de volgende kerntaken:
• De hulpverlening wordt telefonisch/digitaal, ambulant en residentieel geboden. De hulpverlening is gericht op het gehele systeem
• Daarnaast streeft de stichting naar het doorbreken van het taboe te spreken over huiselijk geweld, door het geven van voorlichtingen
• Het bieden van hulpverlening, begeleiding en ondersteuning binnen de 24 uurs opvang aan vrouwen en kinderen
• Het bieden van systeemgerichte hulpverlening aan slachtoffers en plegers
• Het bieden van hulp en ondersteuning bij zelfstandig wonen
• Het bieden van ambulante hulp, ondersteuning en advies in de thuissituatie
• De uitvoering van het tijdelijk huisverbod
• Het bieden van een landelijke code rood en regionaal code oranje opvangfunctie binnen het landelijk stelsel van de vrouwenopvang

Gegevensverstrekking

Convenant gegevensverstrekking

Jaarverslag 2023

Jaarverslag Stichting Blijf van m’n Lijf – 2023

Jaarrekening Stichting Blijf van m’n Lijf – 2023

Delen: