Volg ons:

Aanbod

Home Steun ons

Steun ons

Steun Stichting Blijf van m’n Lijf

  • Onze missie is om huiselijk geweld te stoppen en te voorkomen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Blijf van m’n Lijf biedt onderdak op een anonieme locatie en gespecialiseerde hulp op maat tijdens en na de opvangperiode. Blijf van m’n Lijf biedt daarnaast ambulante hulp bij huiselijk geweld via het zgn. A-team. Dit team verzorgt ook de hulpverlening na het opleggen van een huisverbod.
  • Blijf van m’n Lijf is de expert in huiselijk geweld. Zorgt dat iedereen uit de doelgroep de zorg en aandacht krijgen die nodig is. Zij coördineert waar nodig. Blijf van m’n Lijf biedt preventieve hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een hulpverleningsaanbod gericht op het hele systeem dat vraaggericht kan worden ingezet.
  • Blijf werkt volgens de Krachtwerk methode en werkt samen met ketenpartners in haar werkgebied. Blijf van m’n Lijf is respectvol naar alle betrokkenen, is betrouwbaar, duidelijk en concreet. Daarnaast heeft de organisatie oog voor cultuurverschillen, vrijheid in geloofsovertuiging en een veilige omgeving.

Steun ons
Ben je geïnteresseerd in ons werk, en wil je ons steunen? We hebben al veel zaken kunnen realiseren voor vrouwen en kinderen op weg naar een nieuwe toekomst!

Stort uw gift op NL76ABNA0841520461, t.n.v. Stichting Blijf van m’n Lijf

Jaarverslag Blijf van m’n Lijf Kop van Noord-Holland – 2020

Jaarverslag Blijf van m’n Lijf Kop van Noord-Holland – 2019

Jaarverslag Blijf van m’n Lijf Kop van Noord-Holland – 2018

 

Delen: