Vrouwenopvang

Boot en eendjes

Vrouwenopvang – een anonieme en beschermde plek 

De vrouwenopvang Blijf van m’n Lijf biedt hulp en opvang op een anoniem adres, aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De hulpverlening in de opvang richt zich in eerste instantie op het bieden van rust en veiligheid. Een anoniem en beschermd adres is een voorwaarde zodat vrouwen en kinderen zich veilig kunnen voelen. Blijf van m’n Lijf  heeft in de opvang een goed aanbod van individuele en groepshulpverlening om het leven weer op de rails te krijgen. Na een verblijf in de opvang kun je nog 6 tot 9 maanden gebruik maken van nazorg in de regio. Er is één woning beschikbaar voor begeleid wonen.

Krachtwerk
Binnen de opvang wordt gewerkt met Krachtwerk. Tijdens je verbhlijf werk je eraan je leven weer op de rails krijgen zodat je, net als iedereen, in de samenleving meedoet en erbij hoort. Blijf ondersteunt je bij dit proces door je krachten te benoemen en een actieplan te maken. Centraal staan dus je eigen doelen en je eigen wensenJe eigen regie is de basis en de werkrelatie is gebaseerd op respect, vertrouwen en wederkerigheid. 

Kinderwerk
De kinderen hebben een eigen plek binnen de opvang om te ontspannen en plezier te maken. Zij gaan naar het kinderwerk en ondernemen  activiteiten, zowel binnen als buitenshuis.  De tieners hebben een eigen ruimte in het pand, de tienerkamer. Hier kunnen zij tv kijken en een spelletje doen. Voor de oudere kinderen worden aangepaste activiteiten aangeboden. Ook denken zij zelf mee over welke activiteiten die zij graag willen doen.  

Pandwerk
Blijf van m’n Lijf  is een partiële vrouwenopvang. Bewoonsters werken mee aan taken en diensten in het opvanghuis. Gewerkt wordt met zgn. pandwerk. Pandwerk is de verzamelnaam voor de woonbegeleiding en technische dienst van het Blijfhuis. De woonbegeleider is het aanspreekpunt voor de bewoonsters. Elke week wordt er een bewoonstersvergadering gehouden. De bewoonsters en woonbegeleider komen bij elkaar en bespreken het ‘reilen en zeilen’ in huis, de hygiëne, de schoonmaaktaken voor de gezamenlijke ruimtes. 

Vrouwenopvang - een kijkje achter de schermen

Blijf van m’n Lijf Kop van Noord-Holland.

Blijf van m’n Lijf heeft een landelijke functie en waar mogelijk en om veiligheidsredenen verzorgt het ook de opvang in de regio.

Contactgegevens 

Blijf van m’n Lijf Kop van Noord-Holland
085 064 40 96 (tijdens kantooruren)
Klik hier om ons een mailtje te sturen.


Delen: