Ambulant Team

Ambulant Team (A-team) – Hulp bij huiselijk geweld 

Het A-team verleent hulp bij huiselijk geweld. De hulp richt zich specifiek op de veiligheid van alle betrokkenen in het gezin.

Hulpaanbod
• Korte time-out hulpverlening
• Pluspakket maatschappelijk werk
• Aware alarmsysteem bij acuut geweld
• Noodopvang en crisisopvang
• Crisisinterventie Tijdelijk huisverbod
• Psycho-educatie

Korte time-out hulpverlening
De hulpverlening is zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. De hulp richt zich op de veiligheid van alle betrokken personen.

Samen met ketenpartners
Als er andere problemen meespelen, zoals financiële problemen, verslaving of psychiatrisch problematiek, zal deze hulp worden uitgezet binnen de keten.

AWARE alarmsysteem bij acuut geweld
Word je ernstig gestalkt? Of bedreigd? Dan kun je in aanmerking komen voor een draagbaar alarmsysteem, AWARE geheten. Daarmee kun je met één druk op de knop de politie waarschuwen.

Noodopvang en crisisopvang
Slachtoffers uit de regio kunnen bij ons terecht voor een noodplek. Als doorplaatsing naar een opvang ergens anders in het land nodig is wordt dat opgepakt door het A-team.

Crisisinterventie Tijdelijk Huisverbod
De Wet tijdelijk huisverbod, die op 1 januari 2009 van kracht is geworden, is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Soms is er wel sprake van dreiging in een gezin, maar niet genoeg wettelijke grond om iemand daarvoor aan te houden. Om dan toch de dreiging te stoppen en hulp te kunnen regelen, kan preventief aan de pleger een huisverbod worden opgelegd. Ook bij een ernstig vermoeden van dit gevaar kan een huisverbod worden opgelegd. Bij het huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in en mag in die periode ook geen contact opnemen met de partner of de kinderen. In die periode wordt hulp geregeld voor het slachtoffer en overige gezinsleden, maar ook voor degene die het huis niet meer in mag.

Psycho-educatie
Aan alle betrokkenen worden inzichten gegeven over het ontstaan en het doorbreken van het geweld, zodat in gezamenlijkheid gewerkt kan worden aan een toekomst zonder geweld, voor het hele gezin.

Hoe kom je in contact met het A-team?

• Veilig Thuis kan je doorverwijzen
• Een wijkteam kan je doorverwijzen
• Je kunt zelf bellen met vragen

Via het A-team kan de spiraal van geweld van een gezinssysteem snel worden doorbroken.

Binnen het A-team werken de Vrouwenopvang en MEE / De Wering nauw samen.

Voor het A-team bel 085 064 40 97
Bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur
Klik hier om ons een
mailtje te sturen.

Delen: