A-team

A-team

A-team Hulp bij huiselijk geweld

Bij het A-team kunnen burgers zelf direct terecht voor hulp of ze worden doorverwezen door Veilig Thuis, wijkteam of via een opgelegd Tijdelijk Huisverbod.

Hulpaanbod
• Korte time-out hulpverlening
• Pluspakket maatschappelijk werk
• Aware alarmsysteem bij acuut geweld
• Noodopvang en crisisopvang
• Crisisinterventie Tijdelijk huisverbod

Huisverbod
Het A-team verzorgt de crisisinterventie als een huisverbod wordt opgelegd.

De Wet tijdelijk huisverbod, die op 1 januari 2009 van kracht is geworden, is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Soms is er wel sprake van dreiging in een gezin, maar niet genoeg wettelijke grond om iemand daarvoor aan te houden. Om dan toch de dreiging te stoppen en hulp te kunnen regelen, kan preventief aan de pleger een huisverbod worden opgelegd. Ook bij een ernstig vermoeden van dit gevaar kan een huisverbod worden opgelegd. Bij het huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in en mag in die periode ook geen contact opnemen met de partner of de kinderen. In die periode kan hulp worden geregeld voor het slachtoffer en overige gezinsleden, maar ook voor degene die het huis niet meer mag betreden. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan. Lees hier meer over het huisverbod. Voor brochures over het huisverbod, ook in andere talen klik hier.

A-team, Hulp bij huiselijk geweld

A-team, Hulp bij huiselijk geweld

Via het A-team kan de spiraal van geweld van een gezinssysteem snel worden doorbroken.

Binnen het A-team werken Blijf van m’n Lijf en MEE / De Wering nauw samen.

Voor het A-team bel 085 064 40 97
Bereikbaar op werkdagen tussen
9.00 en 17.00 uur
Klik hier om ons een
mailtje te sturen.

Delen: