Heb je een vraag of heb je hulp nodig?

Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

WIJ

bieden hulp om huiselijk geweld te voorkomen of tijdig te stoppen. Wij bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld.

WIJ

zijn de expert in huiselijk geweld. Wij zorgen dat mensen uit de doelgroep de zorg en aandacht krijgen die nodig is. Waar nodig coördineren wij de hulp.

WIJ

bieden een gedifferentieerd hulpverleningsaanbod gericht op het hele systeem dat vraaggericht wordt ingezet.

Veiligheid en rust centraal

Thuis moet een plek zijn waar rust en veiligheid heerst. Waar kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. Helaas is dat niet overal zo.
Geweld binnen relaties komt veel voor. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op de vijf vrouwen ooit in een partnerrelatie te maken krijgt met geweld. Vaak is het geweld onzichtbaar omdat het achter gesloten deuren plaatsvindt. Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, binnen alle culturen en onder alle leeftijden. Kinderen zijn vaak stille getuigen van huiselijk geweld. Wij bieden hulp en ondersteuning aan jou, je (ex-)partner (als dat veilig is) en je kinderen.

Hulp & ondersteuning
Wij bieden opvang en begeleiding aan vrouwen en hun kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Dat kan ambulante hulp zijn, waarbij onze professional je ondersteuning kan bieden in de thuissituatie. Als het niet veilig voor je is om thuis te wonen dan gaan we met je in gesprek om te bepalen welke hulp het beste past bij je situatie.

Hulp thuis
Er zijn diverse mogelijkheden om hulp te bieden zoals begeleiding en hulpverlening in de thuissituatie (ambulant) aan vrouwen, (ex)partners die geweld willen stoppen, voorkomen en verwerken.

Verblijven in de vrouwenopvang
Wij bieden een noodbed aan vrouwen en kinderen als er sprake is van een acute bedreigende situatie als gevolg van huiselijk geweld die alleen af te wenden is door een opname in de vrouwenopvang. Dit verblijf is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Ons hulpaanbod

Delen: